VTVN - Vật Tư Việt Nam

1 Thông tin khách hàng

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bắt buộc (*) dưới đây.

2 Mô tả ứng dụng

3 Mô tả vòng bi

4 Mô tả tình trạng hoạt động

rpm
Giờ / ngày Ngày / tuần
oC (bên trong) oC (bên ngoài)

5 Mô tả tình trạng bôi trơn / Lắp đặt


6 Yêu cầu cải tiến

Vòng bi SKF chính hãng